Najem okazjonalny Kraków Prądnik Czerwony

W kancelarii notarialnej Sławomira Ślusarczyka pomożemy Państwu przeprowadzić czynności, których przedmiotem jest najem okazjonalny. Na podstawie umowy najmu okazjonalnego zawartej przez strony, przygotujemy akt notarialny, który będzie zawierał oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

Bardzo częstą praktyką wśród właścicieli mieszkań na wynajem jest podpisywanie umów mających formę najmu okazjonalnego. Zawarcie i przypieczętowanie takiej umowy odbywa się w obecności notariusza. Najem okazjonalny to umowa, w której lokator wskazuje miejsce, do którego wyprowadzi się po:

  • zakończeniu;
  • wypowiedzeniu;
  • rozwiązaniu umowy.

Lokator z zasady poddaje się egzekucji, co do opuszczenia lokalu. Właściciel nie powinien obawiać się więc tego, że lokator mający np. zaległości w płaceniu czynszu, nie będzie chciał opuścić lokalu. Takie rozwiązanie jest chętnie wybierane jako alternatywa dla tradycyjnych umów najmu.

Zbycie nieruchomości gruntowej (działki)

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Akt poświadczenia dziedziczenia

Intercyza lub umowa majątkowa małżeńska 
(np. rozdzielność)

Testament

Pełnomocnictwo

Umowa spółki

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk