Czynności notarialne

Notariusz to osoba powołana do wykonywania czynności notarialnych na podstawie ustawy o notariacie. Mają one na celu dostarczenie stronom pewności prawnej oraz profesjonalnej obsługi w ważnych i złożonych sprawach prawnych. Notariusz jest pełnomocnikiem państwa w sporządzaniu aktów notarialnych, protokołów oraz innych dokumentów prawnych.

Kancelaria notarialna działa na zasadzie świadczenia usług na rzecz klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Notariusz jest osobą niezależną i ma obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej. Klient, korzystając z usług kancelarii notarialnej, może być pewien, że jego sprawy są załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są chronione przed ewentualnymi sporami czy nieporozumieniami.

Usługi notarialne

Usługi notarialne obejmują sporządzanie różnego rodzaju aktów, takich jak akty notarialne, umowy, oświadczenia, protokoły, czy testamenty. Akt notarialny to dokument, który notariusz sporządza w formie pisemnej i opatruje swym urzędowym podpisem i pieczęcią. Nasza kancelaria notarialna sporządza także umowy najmu okazjonalnego w Krakowie. Może też dokonywać łączenia odpisów dokumentów, co ma na celu udokumentowanie spójności i zgodności treści tych dokumentów. Notariusz jest w stanie potwierdzić zgodność odpisów dokumentów z ich oryginałami. Może także potwierdzić autentyczność podpisów na dokumentach. Do czynności notariusza należy także wystawianie aktu poświadczenia dziedziczenia, który potwierdza, osoby uprawnione do dziedziczenia, część, jaką każda z tych osób otrzymuje oraz porządek dziedziczenia. Ważną czynnością notarialną jest przygotowanie testamentów.

Zbycie nieruchomości gruntowej (działki)

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Akt poświadczenia dziedziczenia

Intercyza lub umowa majątkowa małżeńska 
(np. rozdzielność)

Testament

Pełnomocnictwo

Umowa spółki

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk