Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości

Pełnomocnictwo 

  • dane osobowe mocodawcy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • dane osobowe pełnomocnika: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, 
  • zakres umocowania (np: zbywanie, nabywanie nieruchomości).
Sławomir Ślusarczyk Notariusz

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk