Zielonki

Notariusz Zielonki

Sławomir Ślusarczyk – (Notariusz Zielonki) zajmuje się przeprowadzaniem czynności prawnych, takich jak: zbycie nieruchomości gruntowej (działki), zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Sprawuje pieczę nad intercyzami (m.in. w przypadku rozdzielności majątkowej), testamentami i pełnomocnictwami. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, umowy spółek, umowy darowizny, a także oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Akt notarialny to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Sporządza się go wtedy, gdy wymagają tego przepisy lub z woli osoby (kilku osób) nazywanej stroną prawną sprawy. Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest właśnie notariusz, który posiada pisemne upoważnienie wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba ta wykonuje odpowiednie czynności zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie.

Z jakimi sprawami warto udać się do notariusza?

Kiedy warto skorzystać z pomocy notariusza? Możemy to zrobić w kilku sytuacjach, np. gdy chcemy formalnie przekazać darowiznę, zrzec się prawa do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, a także gdy planujemy zbyć nieruchomość gruntową lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rolą notariusza jest także przeprowadzanie czynności prawnych związanych z dziedziczeniem majątku czy testamentem. Może on nam pomóc w podjęciu decyzji, czy warto przyjąć spadek, czy lepiej odrzucić go z uwagi na ewentualne zadłużenia spadkodawcy. Notariusz jest pomocny również wtedy, gdy umowa spółek wymaga poświadczenia.

Zapraszamy osoby z miejscowości Zielonki do odwiedzenia kancelarii, która mieści się w centrum Krakowa przy ul. Długiej 23/4.

Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk