Najem okazjonalny Kraków Prądnik Czerwony

W kancelarii notarialnej Sławomira Ślusarczyka pomożemy Państwu przeprowadzić czynności, których przedmiotem jest najem okazjonalny w Krakowie. Na podstawie umowy najmu okazjonalnego zawartej przez strony, przygotujemy akt notarialny, który będzie zawierał oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Ten rodzaj umowy może być zawarty, tylko jeżeli dotyczy lokalu mieszkalnego, a wynajmujący jest osobą prywatną. Sama procedura zawarcia umowy jest bardziej złożona, ale pozwala uniknąć czasochłonne procesu eksmisyjnego. W naszej kancelarii oprócz standardowych zapisów, czy najmu okazjonalnego, można także sporządzić umowę sprzedaży mieszkania przez notariusza w Krakowie. Posiadamy odpowiednią wiedzę prawną i doświadczenie do spisywania różnego rodzaju aktów. Skontaktuj się z nami, ustalimy niezbędne szczegóły.

Zasady najmu okazjonalnego

Bardzo częstą praktyką wśród właścicieli mieszkań na wynajem jest podpisywanie umów mających formę najmu okazjonalnego. Zawarcie i przypieczętowanie takiej umowy odbywa się w obecności notariusza. Notariusz po przyjęciu umowy potwierdzi jej zgodność z prawem oraz autentyczność podpisów stron. Dzięki temu umowa nabiera mocy prawnej i zabezpiecza zarówno wynajmującego, jak i najemcę. Najem okazjonalny to umowa, w której lokator wskazuje miejsce, do którego wyprowadzi się po:

  • zakończeniu;
  • wypowiedzeniu;
  • rozwiązaniu umowy.

Ważne jest dostarczenie przez najemcę oświadczenia właściciela lokalu mieszkalnego, do którego najemca się przeniesie, zawierającego jego zgodę.

Lokator z zasady poddaje się egzekucji, co do opuszczenia lokalu. Właściciel nie powinien obawiać się więc tego, że lokator mający np. zaległości w płaceniu czynszu, nie będzie chciał opuścić lokalu. Takie rozwiązanie jest chętnie wybierane jako alternatywa dla tradycyjnych umów najmu. Jednocześnie, najemca również jest chroniony. Właściciel lokalu mieszkalnego nie może pozbyć się lokatora bez wyraźnego powodu i zachowania terminu wypowiedzenia.

Nasza kancelaria notarialna zapewni profesjonalne doradztwo, przygotowanie dokumentów oraz obsługę notarialną w zakresie najmu okazjonalnego. Przeprowadzimy wszelkie niezbędne czynności i upewnimy się, że wszystkie umowy i akty notarialne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną Sławomira Ślusarczyka, abyśmy mogli pomóc Państwu w przeprowadzeniu najmu okazjonalnego i sporządzeniu odpowiednich aktów notarialnych.

Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk