Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku zmiamy nazwiska), 
  • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),
  • PESEL spadkodawcy,
  • adres ostatniego zamieszkania spadkodawcy w chwili śmierci,
  • numer księgi wieczystej niruchomości, która wchodzi w skład spadku, 
  • dane osobowe biorących udział w czynności: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
Sławomir Ślusarczyk Notariusz

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk