Opłaty

kalkulator na dokumentach
Wysokość wynagrodzenia notariusza jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 272), a uzależniona jest ona od wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu umowy i rodzaju czynności. Celem określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią. Informacje i porady udzielane są bezpłatnie.
Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk