Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Kraków

Notariusz Sławomir Ślusarczyk pomoże Państwu przeprowadzić czynności związane ze zbyciem prawa do lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych. Na ogół nieruchomość należy do spółdzielni mieszkaniowej. Lokator ma natomiast prawo korzystać z mieszkania i części wspólnych. Jeżeli chodzi o zbycie prawa do lokalu, taka umowa powinna być przeprowadzona u notariusza.

Jeśli chodzi o sprzedaż mieszkania, notariusz w Krakowie jest specjalistą odpowiedzialnym za zalegalizowanie całej transakcji. Bez niego niemożliwe jest przekazanie jakiejkolwiek własności związanej z nieruchomościami zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

Istnieje różnica między tymi dwoma rodzajami własności. Mieszkania spółdzielcze są lokalami, jak sama nazwa wskazuje, zarządzanymi przez spółdzielnie. Natomiast lokal stanowiący odrębną własność to nieruchomość, którą właściciel może użytkować i rozporządzać w dowolny sposób, będąc przy tym współwłaścicielem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

Kupując lokal własnościowy stajemy się jego właścicielami – w przypadku mieszkania spółdzielczego własnościowego nabywamy nieograniczone prawo do dysponowania lokalem. Wtedy zarówno mieszkanie, jak i grunty są w posiadaniu spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do lokalu może być zbywalne. Przykładowo, w razie notarialnej umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny, strona umowy nabywa ograniczone prawo do nieruchomości, dzieląc je ze spółdzielnią.

Dla spółdzielczego prawa do lokalu można prowadzić księgę wieczystą, ale nie jest to konieczne. Zazwyczaj zakłada się ją dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży, gdy kupujący nabywa nieruchomość na kredyt. Pamiętajmy, że informacje na temat hipoteki mieszkania powinny być wpisane w księdze wieczystej. Wniosek o jej założenie składa się u notariusza, który przeprowadza stosowne czynności.

Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk