Spadek – notariusz Kraków

W przypadku śmierci, członkom rodziny zmarłego może przypaść spadek. Notariusz w Krakowie może pomóc w razie wszelkich sporów związanych z podzieleniem pozostawionego majątku. Wówczas w drodze dalszego postępowania przeprowadzana jest umowa działu spadku. Jest ona potrzebna po to, aby krewni zmarłego mogli zostać wyłącznymi właścicielami spadku.

Wiele osób uważa, że dziedziczenie polega na tym, że spadkobiercy otrzymują konkretnie wskazane dobra majątkowe. W praktyce wygląda to jednak tak, że rodzina i krewni otrzymują spadek w całości, niepodzielony na konkretne osoby. W tym momencie mówimy o prawie współwłasności. Aby zlikwidować ten stan, konieczne jest przeprowadzenie działu spadku. Każda z osób dziedziczących spadek musi więc stać się wyłącznym właścicielem jego określonej części.

Dlaczego warto przeprowadzić dział spadku u notariusza?

Dział spadku nie jest obowiązkowy, ale warto go przeprowadzić, aby uniknąć ewentualnym nieporozumień między członkami rodziny. Jeżeli spadkobiercy nie są w stanie porozumieć się między sobą, wówczas spawa podziału spadku trafia na drogę sądową. Z oczywistych powodów lepiej jest przeprowadzić dział spadku bezkonfliktowo, za pośrednictwem notariusza.

Są sytuacje, kiedy umowa o dział spadku musi być obowiązkowo zawarta u notariusza. Przeprowadza on taką czynność wtedy, gdy do spadku należy nieruchomość (np. mieszkanie) lub nieruchomość wchodząca w skład przedsiębiorstwa.

W naszej kancelarii notarialnej mogą Państwo zadbać o sprawy związane z działem spadku. Dzięki naszej pomocy i stosowanym przeprowadzeniu czynności, każdy z członków rodziny będzie mógł swobodnie rozporządzać swoją częścią majątku.


Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk