Podział majątku – Kraków Górka Narodowa

Notariusz Sławomir Ślusarczyk realizuje usługi związane z podziałem majątku (Kraków Górka Narodowa) Klientów.

Zawarcie związku małżeńskiego wiążę się z wieloma zmianami – w tym również prawnymi. Na mocy ustawy pomiędzy małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. W czasie trwania małżeństwa żadna ze stron nie może zażądać podziału majątku wspólnego. Rozwiązanie, jakim jest umowa o podział majątku, wchodzi w grę dopiero:

• w ramach separacji;
• w ramach rozwodu;
• po ustaniu wspólności majątkowej;

Małżonkowie mogą oczywiście porozumieć się co do sposobu podziału majątku. Jeśli będą zgodni w tej kwestii, mogą dokonać podziału w sposób umowny, za pośrednictwem notariusza. W skład majątku może wchodzić zarówno majątek wspólny, jak i osobisty. Do majątku wspólnego wchodzą dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Mogą to być dochody z działalności zarobkowej, majątku lub funduszu emerytalnego. Do majątku osobistego zaś wchodzą dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jeżeli jednak małżonkowie nie są zgodni w sprawach podziału majątku, wtedy zwykle przeprowadzane jest postępowanie sądowe. Najlepszym rozwiązaniem jest więc zgodny podział majątku.

Co może być przedmiotem podziału majątku?

Przedmiotem podziału majątku wspólnego może być zarówno mieszkanie, jak i samochód, meble, sprzęty domowego użytku czy inne wartościowe przedmioty. W przypadku, gdy wartość oszacowanych przedmiotów okazuje się nierówna przy podziale, żona lub mąż zobowiązani sią spłacić drugą osobę.

Jeśli do majątku wspólnego zalicza się nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wówczas trzeba przeprowadzić podział majątku w sposób formalny. Należy to zrobić u notariusza, który wystawi odpowiedni akt notarialny.

Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk