Zbycie nieruchomości gruntowej (działki)

Zbycie nieruchomości gruntowej wiąże się z określonymi formalnościami. Ich dopełnienie pozwala na legalne przekazanie własności innemu podmiotowi prawa. Niezbędne jest podanie numeru księgi wieczystej, dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości, wypis z rejestru gruntów oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie realizowania transakcji obejmujących kupno i sprzedaż działki niezbędne jest odwiedzenie notariusza, który weryfikuje wspomniane dokumenty i potwierdza ich zgodność z przepisami oraz stanem rzeczywistym. Specjalista czuwa też nad samą transakcją.

 

Co to jest nieruchomość gruntowa?

Najprościej mówiąc nieruchomość gruntowa jest wyodrębnioną częścią terenu, który stanowi całość. Jeżeli dana powierzchnia ziemi ma być klasyfikowana jako nieruchomość, trzeba wyznaczyć jej granicę i założyć księgę wieczystą. W przypadku, gdy taka księga zawiera niejasne informacje, a granice nieruchomości gruntowych nachodzą na siebie, wówczas konieczne jest przeprowadzenie procesu rozgraniczenia.

 

Co potrzeba, aby zbyć nieruchomość gruntową?

Aby dokonać zbycia nieruchomości gruntowej (działki), potrzebne jest skompletowanie dokumentów. Należy przedstawić zaświadczenie o przeznaczeniu danej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie ma takiego planu, również należy to pisemnie zadeklarować. Dokumentem świadczącym, że nieruchomość została nabyta przez nowego właściciela, jest oczywiście akt notarialny. Jeżeli chcą Państwo dokonać zbycia nieruchomości gruntowej działki, nasza kancelaria pomoże przygotować formalności, a także przeprowadzi konieczne czynności notarialne.

Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk