Kancelaria Notarialna Sławomir Ślusarczyk

środa, Grudzień 14, 2022, 09:33
podział majątku wspólnego

Majątek wspólny powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i może być podzielony jedynie w momencie ustania wspólności majątkowej, np. w wyniku rozwodu lub ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków. Podziału majątku można również dokonać po wykonaniu intercyzy, która nie jest tożsama z podziałem.

Co wchodzi w skład dzielonego majątku?

Jeśli przed ślubem nie została zawarta intercyza, to w skład wspólności majątkowej wchodzą wszystkie przedmioty i prawa, które zostały nabyte po zawarciu małżeństwa, a także dochody z tego majątku, w tym dochody z majątku osobistego małżonków, dochody z działalności zarobkowej i wynagrodzenia za pracę, środki finansowe na rachunkach emerytalnych oraz kwoty ewidencjonowanych składek na funduszach emerytalnych. Po podziale majątku wspólnego każde z małżonków dysponuje samodzielnie swoją częścią.

Nie dzieli się majątku osobistego małżonków, czyli tego, co zostało zakupione przed zawarciem małżeństwa i otrzymane w spadku lub darowiźnie (także po ślubie).

Czym jest umowa podziału majątku wspólnego?

To rodzaj dobrowolnego, zgodnego podziału majątku, sporządzanego w formie umowy spisywanej u notariusza jako akt notarialny. W umowie określa się uzgodniony sposób podziału wspólności majątkowej oraz występowania nierówności udziałów w majątku, jeśli takie występują.

Umowa powinna leżeć w interesie obydwu małżonków, jeśli bowiem występują niezgodności co do podziału, to sprawa będzie musiała zostać skierowana do sądu jako oddzielne postępowanie.

Podział majątku przez podpisanie umowy to znacznie szybszy, tańszy i prostszy sposób. Opłaty notarialne ustala się w zależności od wartości dzielonego majątku. Z kolei za samo złożenie sądowego wniosku trzeba uiścić 1000 zł opłaty plus doliczyć koszty prawnika, które mogą wynosić nawet do 7 000 zł.


Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk