Kancelaria Notarialna Sławomir Ślusarczyk

Piątek, Marzec 17, 2023, 08:59
podpis

Stwierdzenie nabycia spadku jest częścią formalnego postępowania spadkowego po śmierci spadkodawcy. Dokonuje się go albo na drodze postępowania sądowego (które może trwać nawet kilka lat), albo w formie sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

O co chodzi w akcie poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest aktem notarialnym, sporządzanym u notariusza, mającym taką samą moc prawną jak orzeczenie sądowe w postępowaniu spadkowym, które oficjalnie potwierdza prawa do nabycia spadku. Na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia bezwzględnie muszą wyrazić zgodę wszyscy spadkobiercy ustawowi/testamentowi oraz zapisobiercy.

Zgodnie z prawem, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem testamentów szczególnych (ustnych, podróżnych i wojskowych).

Jak przebiega sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia?

Procedura ta obejmuje dwa etapy. Najpierw notariusz spisuje protokół dziedziczenia, w którym zawarte są niezbędne oświadczenia spadkobierców oraz zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia. Następnie sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia, zawierający m.in. dane o śmierci spadkodawcy, dane spadkobierców, tytuł powołania do spadku i wysokość przypadających spadkobiercom udziałów lub formę testamentu (w przypadku dziedziczenia testamentowego).

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia konieczne jest przedstawienie dokumentów, takich jak odpis zgonu spadkodawcy, odpisy aktów urodzenia osób powołanych do spadku z ustawy, a w przypadku dziedziczenia testamentowego – oryginał testamentu lub jego wypis notarialny.

Akt poświadczenia dziedziczenia nie może być sporządzony m.in. w sytuacji, gdy w sądzie toczy się już postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku.


Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk