Kancelaria Notarialna Sławomir Ślusarczyk

środa, Kwiecień 19, 2023, 11:56
pieniądze

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego transakcja przekazania darowizny może podlegać opodatkowaniu. Istnieją jednak sytuacje, w których pojawia się możliwość skorzystania ze zwolnienia od konieczności uiszczenia tejże opłaty. W tym artykule omówimy szczegóły związane z darowiznami i spadkami zwolnionymi z podatku oraz zasady, jakie należy spełnić, aby skorzystać z tego rodzaju ulgi podatkowej. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do Kancelarii Notarialnej Sławomira Ślusarczyka w Krakowie, gdzie zajmujemy się transakcjami dotyczącymi przekazania darowizny lub spadku.

Zasady zwolnienia z podatku od darowizny

W różnych krajach mogą obowiązywać odmienne zasady dotyczące zwolnienia z podatku od darowizny. Zgodnie z obowiązującą ustawą zwolnienie tego typu można otrzymać jedynie w określonych przypadkach. Przykładem jest m.in. sytuacja, gdy darowizna przekazywana jest na rzecz osoby niepełnosprawnej lub małoletniego. Przede wszystkim chodzi o przypadki, w których darowizna ma charakter prywatny, to znaczy jest udzielana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Darowizna a podatek – jakie rodzaje zwolnione są od opodatkowania?

Przykładem darowizny zwolnionej z podatku jest przede wszystkim przekazanie pieniędzy na rzecz małżonka, dzieci, pasierbów, rodzeństwa, ojca lub matki, czyli najbliższej rodziny obdarowującego. Od podatku zwolniona jest również darowizna przeznaczona zakładom opieki zdrowotnej, placówkom kultury lub nauki, a także szkolnictwa wyższego. Warto zaznaczyć, że kwota darowizny zwolnionej od podatku jest określona i zależy od stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego. Kwota ta ustalona jest na każdy rok przez ustawodawcę, dlatego przed dokonaniem transakcji należy zapoznać się z aktualnymi przepisami podatkowymi.


Sławomir Ślusarczyk Notariusz
 Notariusz Węgrzyce   Notariusz Zielonki  

(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kancelaria Notarialna 
Sławomir Ślusarczyk
31-147 Kraków, ul. Długa 23/4
NIP 6852278232 REGON 389056105

Kraków Notariusz Sławomir Ślusarczyk